Syftet med det här formuläret är att ta reda på vad du tycker om bibliotekets hemsida. 

För oss är det värdefullt att få svar på frågorna för fortsatt utveckling av vår hemsida .

Svaren hanteras anonymt.

1. Varför besöker du vår hemsida idag?
2. Tycker du att det är enkelt att hitta på vår hemsida? Lämna gärna en kommentar
3. Lånar du e-böcker?
4. Tycker du att det är lätt att hitta e-böcker? Kommentera gärna
5. Lämna gärna synpunkter på vad du tycker är bra på vår hemsida, samt förslag på vad vi kan förbättra